Zodpovedná vedúca

Bc. Mariana Frankovičová
+421 53 449 12 07

Adresa

Školská 55
Letanovce
053 13

Pracovníci

Štefan Longa (hlavný kuchár)
Mária Kramárová (kuchár)
Terézia Šefčíková
Renáta Bajtošová
Mária Žoldáková

Pracovná doba

Pondelok - Piatok: 06:45 - 14:45

Jedálny lístok