Autorské práva grafiky, kódov a použitého softvéru na tvorbu tejto stránky patria obci Letanovce.

Autorské práva textového obsahu tejto stránky patria obci Letanovce.

Autorské práva fotografií umiestnených na tejto stránke patria ich autorom.

Akékoľvek používanie akýchkoľvek častí tejto stránky pre komerčné účely bez písomného súhlasu majiteľov autorských práv je zakázané. Používanie textového obsahu na nekomerčné účely a pre informovanie verejnosti prostredníctvom médií je povolené. Používanie iných častí tejto stránky na nekomerčné účely je možné len s písomným súhlasom majiteľa autorských práv.