Jaskyne sú skutočnými klenotmi prírody. Sú ozdobou prírody i ľudí, ktorí ich objavili. Horninové prostredie, nezvyčajné pôsobenie vody, svojrázne podzemné tvary a výplne, osobitná klíma, nálezy osídlenia človeka a pozostatky zvierat z dávnej minulosti, ako aj špecifická fauna vytvárajú pestrú a záhadnú mozaiku sveta jaskýň.

V Slovenskom raji je bohato vyvinutý podzemný kras a nachádza sa v ňom viac ako 600 jaskýň. Zo 69 doteraz preskúmaných jaskýň na území parku je verejnosti prístupná len Dobšinská ľadová jaskyňa. Na túto jaskyňu nadväzuje Stratenská jaskyňa, ktorá je však verejnosti neprístupná. Ďalšími známejšími jaskyňami sú:

Ostatné
  • Dobšinská ľadová jaskyňa
  • Kešeľova diera
  • Suchá Belá
  • Veľký Sokol
  • Zejmarská roklina