Turisticky neprístupná jaskyňa nachádzajúca sa vo východnom svahu Čertovej sihote v blízkosti zrúcanín na Kláštorisku. Je to druh inaktívnej fluviokrasovej jaskyne, ktorej dĺžka je asi 57 metrov. V jaskyni boli objavené archeologické nálezy z obdobia stredoveku.

V minulosti slúžila ako alchymistická dielňa a významnú úlohu zohrala aj počas Slovenského národného povstania, keď bola využívaná partizánmi. Leží v národnej prírodnej rezervácií Kyseľ vedľa modrej turistickej značky smerujúc z Kláštoriska k Prielomu Hornádu.

Ružová jaskyňa
Ružová jaskyňa