Galérie

Zobrazené galérie 1 - 12 z 198
2021

Deň slovenských hôr

Oslava Dňa slovenských hôr na Kláštorisku

Autor: Adam Podolinský (foto), Rastislav Nemčík (video)

2021

Slávnostné zahájenie - Cyklistický chodník

Slávnostné zahájenie stavebného diela Cyklistický chodník Hrabušice - Letanovce - Sp. Tomášovce - Smižany

Autor: Kancelária KSK (foto)

2021

Nové IVECO pre DHZ

Nové IVECO pre Dobrovoľný hasičský zbor Letanovce

Autor: Adam Podolinský

2021

Oceňovanie pedagogických zamestnancov

Oceňovanie pedagogických zamestnancov obcí združených v Spoločnom školskom úrade Smižany

Autor: Spoločný školský úrad Smižany

2021

Stavanie mája

Stavanie mája

Autor: Adam Podolinský

2020

Príprava adventného venca

Príprava adventného venca na Námestí pred OcÚ

Autor: Marián Lesňák

2020

Rekonštrukcia - ul. Krátka

Rekonštrukcia ulice Krátkej

Autor: Adam Podolinský, Milan Rusnák

2020

Deň slovenských hôr

Oslava Dňa slovenských hôr na Kláštorisku

Autor: Richard Duľa (foto), Richard Podolinský (video)

2020

Nové multifunkčné ihrisko - Strelník

Nové multifunkčné ihrisko v časti Strelník

Autor: Adam Podolinský

2020

Rekonštrukcia ulice Slov. raja (k rod. Šubovej)

Rekonštrukcia ulice Slovenského raja (smerom k rod. Šubovej)

Autor: Marián Lesňák

2020

Hasiči Letanovce - detská ferrata Čingov

Mladí hasiči z Letanoviec na detskej ferrate Čingov

Autor: Marián Lesňák

2020

38. Prechod Slovenským rajom

38. Prechod roklinami Slovenského raja

Autor: KST Letanovce