Geografia

Poloha

Obec leží v malej dolinke medzi neveľkými vŕškami. Jej poloha je malebná. Domy sa topia v zeleni ovocných stomov, vŕb, oľší, briez a v lete v zlate dozrievajúcich polí. Kto cestuje vlakom od Vydrníka do Spišskej Novej Vsi, od lesíka Oľšavka, Letanovce sa mu javia každú chvíľu v inej podobe. Uprostred dediny vyčnieva 40 metrov vysoká kostolná veža. Okolo cintorína je živá ohrada zelených ihličnatých stromov, za železným plotom a pod cintorínom belejú sa budovy Agrodružstva. Celému obrazu v úzadí za okolitými oblými kopcami dominuje mohutná panoráma Vysokých Tatier, Kráľovej hole, Slovenského rudohoria a Draveckých vŕškov na severe.

Obec Letanovce patrí do okresu Spišská Nová Ves a Košického kraja a leží v bezprostrednom susedstve obcí Hrabušice, Spišský Štvrtok, Arnutovce a Spišské Tomášovce. Kataster obce sa dotýka katastrov obcí Hrabušice, Jánovce, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce, Smižany a Stratená a okresov Poprad a Rožňava. Prevažnú časť chotára v minulosti tvorili lesy: biskupské, urbárske, obecné, súkromné a medzi nimi bola aj istá parcela jánovského lesa. Celý chotár je rozdelený na početné hony. Rozoznávame v ňom intravilán a extravilán. Do intravilánu patrí obec sama ako taká a osady, do extravilánu hony a časti lesa. Po geografickej stránke chotár patrí do karpatskej horskej sústavy a táto patrí do alpskej sústavy toho istého geologického cyklu.

Rieky a potoky

Hlavnou riekou je Hornád, ktorý pri Letanovskom mlyne priberá Trstenský potok, prameniaci na mokrých lúkách trstinových (Rohrwies) pri Hrabušickom rašelinisku. Biely potok, ktorý vyviera vo Vrábľovej 900 m n. m., má spád 400 m. Do neho sa vlieva potok Kyseľ. Okolo obce tečie na východe Potok (Venig), na západe Machalovský potok a potok Brusník, ktoré sa stretávajú pri športovom areáli a ďalej tečú pod menom Brusník. Cez obec tečie dedinský potôčik zvaný Jareček. Tento preteká medzi ulicou Slovenského raja a Tatranskou ulicou, ďalej okolo kostola, okolo kultúrneho domu, cez „Žabi koňec" a pri areáli základnej školy sa vlieva do potoka Brusník.

Mapa okolia