Poslanci

Mgr. Andrea Knižková

Mgr. Andrea Knižková

 • +421 902 610 615
Člen komisie
 • Kultúrna komisia
 • Komisia sociálna a bytová
Ing. Mária Kramarová

Ing. Mária Kramarová

 • +421 902 968 999
Člen komisie
 • Kultúrna komisia
 • Komisia stavebná, cestovného ruchu a životného prostredia
 • Komisia sociálna a bytová
Vojtech Legeza

Vojtech Legeza

 • +421 911 629 273
Predseda komisie
 • Komisia sociálna a bytová
Člen komisie
 • Komisia v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Kultúrna komisia
 • Komisia športu a mládeže
Mgr. Zuzana Lesňáková

Mgr. Zuzana Lesňáková

 • +421 915 787 883
Predseda komisie
 • Kultúrna komisia
Člen komisie
 • Komisia sociálna a bytová
Miroslav Mlynár

Miroslav Mlynár

 • +421 915 878 233
Člen komisie
 • Kultúrna komisia
 • Komisia športu a mládeže
 • Finančná komisia
 • Komisia sociálna a bytová
Ján Šefčík

Ján Šefčík

 • +421 903 979 041
Člen komisie
 • Kultúrna komisia
 • Komisia stavebná, cestovného ruchu a životného prostredia
 • Komisia sociálna a bytová
Mgr. Pavol Toporcer

Mgr. Pavol Toporcer

 • +421 948 644 500
Predseda komisie
 • Finančná komisia
Člen komisie
 • Komisia v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisia sociálna a bytová
Štefan Trojan

Štefan Trojan

 • +421 904 242 618
Predseda komisie
 • Komisia športu a mládeže
Člen komisie
 • Kultúrna komisia
 • Komisia sociálna a bytová
Ing. Ján Vronč

Ing. Ján Vronč

 • +421 907 286 744
Predseda komisie
 • Komisia v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisia stavebná, cestovného ruchu a životného prostredia
Člen komisie
 • Finančná komisia
 • Komisia sociálna a bytová