Komisie

Komisia v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie
Ing. Ján Vronč
Členovia komisie
 • Mgr. Pavol Toporcer
 • Vojtech Legeza

Kultúrna komisia

Predseda komisie
Mgr. Zuzana Lesňáková
Členovia komisie
 • Mgr. Andrea Knižková
 • Ing. Mária Kramarová
 • Miroslav Mlynár
 • Ján Šefčík
 • Štefan Trojan
 • Vojtech Legeza
 • Anna Kubičarová
 • Mgr. Nikola Fulková
 • Mgr. Peter Ďurica
 • Mgr. Zuzana Kasenčáková
 • Ing. Lucia Hodáková

Komisia stavebná, cestovného ruchu a životného prostredia

Predseda komisie
Ing. Ján Vronč
Členovia komisie
 • Ing. Mária Kramarová
 • Ján Šefčík

Komisia športu a mládeže

Predseda komisie
Štefan Trojan
Členovia komisie
 • Vojtech Legeza
 • Miroslav Mlynár

Finančná komisia

Predseda komisie
Mgr. Pavol Toporcer
Členovia komisie
 • Ing. Ján Vronč
 • Miroslav Mlynár

Komisia sociálna a bytová

Predseda komisie
Vojtech Legeza
Členovia komisie
 • Ing. Mária Kramarová
 • Mgr. Zuzana Lesňáková
 • Miroslav Mlynár
 • Ján Šefčík
 • Mgr. Pavol Toporcer
 • Štefan Trojan
 • Ing. Ján Vronč
 • Mgr. Andrea Knižková
 • Mgr. Klaudia Nemčíková
 • Mgr. Nikola Fulková
 • Mgr. Zuzana Hanuščáková