Priepasť Lievik - Gackova diera bola vytvorená krasovými procesmi vody v svetlých vápencoch. Jej hĺbka je 24 m a jej dolný vchod vyúsťuje v stene kaňonu. Dostanete sa sem z Letanovského mlyna alebo z Podleska po žltej trase.

Gackova diera
Gackova diera