Od roku 2013 je jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v národnej prírodnej rezervácii Prielom Hornádu asi 60 m nad hladinou Hornádu v spodnej časti Kláštornej rokliny. Prístupná je z turistického chodníka vedúceho cez Kláštorskú roklinu na Kláštorisko po zelenej trase.

Zmapoval ju už A. Droppa (1971, 1977) a skúmal v nej i J. Bárta (1963) a M. Soják (2003). Má dĺžku 26 m a je ju možné paralelizovať s 2 vysokou terasou Hornádu.

Biela jaskyňa
Biela jaskyňa