Strategický dokument

Názov
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci jednotlivých lokalít

Náhľad