Strategický dokument

Názov
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - Textová a tabuľková interpretácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy

Náhľad