Tiesňava na východnom okraji planiny Glac, medzi hrebeňmi Pircu a Čertovej sihoti.

Na dĺžku približne 1,5 km má spád vyše 180 m. Na rázcestí v Kyseli (683 m.n.m.) sa delí na Veľký a Malý Kyseľ.

Z turistického hľadiska je zaujímavá história objavovania tiesňavy. Aj keď Kyseľ bol najbližšie k vtedajšiemu turistickému centru - Spišskej Novej Vsi trvalo veľa rokov, kým priekopníci turistiky dosiahli úplnú priechodnosť touto roklinou. Dňa 27.6.1900 sa uskutočnila prvá objavná túra, Martin Róth, Dr. N. Filarszky a M. Karolíny sa dostali k Barikádovému vodopádu. V ďalších rokoch pokračovali pokusy, všetky však končili neúspešne pod Obrovským vodopádom. Až 25.8.1907 sa podarilo Kazimírovi Kozlovskému so spoločníkmi ako prvým prejsť stenu Obrovského vodopádu. Po prvý raz tak prešli tiesňavou po celej dĺžke. V roku 1925 pracovníci spišskonovoveského depa umiestnili v tiesňave prvé rebríky.

Kyseľ - Obrovský vodopád
Obrovský vodopád

V dňoch 16.-17. 7. 1976 vypukol pri ústi tiesňavy do Bieleho potoka požiar, ktorý postupne zachvátil celú stráň na ľavom brehu Kyseľa. Požiaru podľahlo vyše 29 ha lesa.

Prechod tiesňavou bol zakázaný pre mimoriadne nebezpečenstvo padania skál a vyhorených stromov. V tiesňave sa z bezpečnostných dôvodov demontovali rebríky a verejnosti bola prístupná iba náhradná trasa (Obrovský vodopád, Mostík nad Škárou, Karolinyho vodopád) vedúca požiarom nezasiahnutou časťou.

V súčasnosti sa v rokline nachádza veľké množstvo padnutej drevnej hmoty a sutiny z miesta požiaru, na dne sa nachádzajú nepoškodené biotopy. Uzatvorenie prispelo k vytvoreniu "pravej divočiny". Roklina bola znovu sprístupnená 18. 8. 2016 netradičným spôsobom bez výraznejšieho zásahu do prírodného prostredia formou via ferrata s preferovaným pohybom so sprievodcom. Znovusprístupnenie rokliny má za cieľ zachovanie biotopov na dne rokliny a zároveň možnosť spoznať ich netradičnou formou - via ferrata. Návštevníci majú opäť prístup do tejto časti rokliny prostredníctvom "vzdušného chodníka", využitím ktorého nebudú zošľapávaním poškodzované biotopy na dne rokliny. V rámci tejto aktivity bol zakúpený a dodaný materiál na vybudovanie zaistenej cesty v náročnejšom horskom teréne, ktorá bola vybavená istiacimi lanami, stupačkami a ďalšími prvkami zabezpečujúcimi zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich návštevníkov a sprístupnenie terénu.

Vodopády v slede postupu: Barikádový vodopád, Kaplnkový vodopád, Roklina, Vodopád v Temnici, Obrovský vodopád (ferrata) a Karolínyho vodopád (voľne prístupná časť).

Kyseľ je národnou prírodnou rezerváciou.