Biely potok, pravostranný prítok Hornádu na území Slovenského raja pramení na severných svahoch planiny Geravy približne vo výške 900 m.n.m..

Na jeho hornom toku je vodná nádrž Klauzy, ktorá v minulosti slúžila na splavovanie dreva do Smižian.

Kaňon Bieleho potoka
Kaňon Bieleho potoka

V triasových vápencoch, ktorými Biely potok preteká najmä na dolnom a strednom toku vznikli krátke, ale veľmi zaujímavé kaňonovité úseky.

Bielym potokom vedie zelený turistický chodník. Oblasť leží v Národnej prírodnej rezervácii Kyseľ.