Neprístupná tiesňava na severozápadnom svahu Čertovej sihoti.

Bola sprístupnená v roku 1964 v rámci etapovitej výstavby chodníka horskej služby Prielomom Hornádu, dnes je však turisticky neprístupná.

Vodopády v slede postupu: Nižné kaskády, vodopád Skok, Vyšné kaskády.