Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 6 - 10 z 716

Hlásenie zo dňa 17. 3. 2023 o 14:45

Vážení občania, s cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch, Okresné riaditeľstvo HZ Sp. Nová Ves vyzýva občanov rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzická osoba nesmie: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, fajčiť v lesoch, zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakladať oheň v období, keď je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Pri vzniku požiaru alebo jeho spozorovaní, pokúste sa ho v rámci možností uhasiť, prípadne zamedziť šíreniu a požiar ohlásiť na najbližšej ohlasovni požiarov v obci alebo na tiesňovej linke 150 alebo 112.

Hlásenie zo dňa 16. 3. 2023 o 10:50

Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2023 /túto sobotu/ v kultúrnom dome v Letanovciach. Prezentácia prebehne od 8:45 do 9:45. Pripomíname spolupodielníkom lesných pozemkov, aby v prípade ich neúčasti splnomocnili rodinného príslušníka, alebo poslali splnomocnenie členom výboru alebo predsedovi urbáru Jozefovi Kramárovi. Vaša účasť je nutná z dôvodu rozhodovania ohľadom lesných pozemkov a financií.Zároveň Vás predseda urbáru srdečne pozýva na jeho tradičný guláš z diviny, ktorý sa bude podávať po zhromaždení.Tešíme sa na Vašu hojnú účasť, lebo správa lesa je len v rukách náš všetkých.

Hlásenie zo dňa 7. 3. 2023 o 11:15

Oznamujeme občanom, že dňa 8. 3. 2023 (streda) na ulici Štúrova 117/12 bude vykonávaná oprava verejného vodovodu. Z uvedeného dôvodu bude ulica Štúrova neprejazdná v čase od 8:00 hod. do ukončenia opravy.