Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 6 - 10 z 629

Hlásenie zo dňa 2. 5. 2022 o 13:25

Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že zápis detí na školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 2. mája 2022 do 31. mája 2022 osobne, e-mailom, poštou, elektronicky. Podať prihlášku osobne v priestoroch materskej školy bude možné od 2. mája do 16. mája a v časti Strelník 13. mája 2022. Viac informácií, prihlášku a potrebné tlačivá nájdete na webovom sídle školy ms.letanovce.sk

Hlásenie zo dňa 26. 4. 2022 o 15:05

Kultúrna komisia obce Letanovce hľadá nových členov, dobrovoľníkov, ktorí majú nové nápady, záľubu v tvorivej práci a záujem podieľať sa na organizovaní a príprave kultúrnych podujatí v obci. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť u Mgr. Zuzany Lesňákovej (0915787883) alebo u Mgr. Nikoly Fulkovej (0917248597).

Hlásenie zo dňa 26. 4. 2022 o 15:04

Obec Letanovce hľadá kronikára, ktorý bude pravdivo a vecne zaznamenávať dôležité udalosti v obci. Kronikár bude zamestnancom na základe pracovnoprávnej dohody a výška jeho odmeny bude určená starostom. Záujemcovia môžu kontaktovať obec na emailovej adrese starosta@letanovce.sk alebo telefonicky

Hlásenie zo dňa 13. 4. 2022 o 15:10

Prosíme občanov, aby čo najskôr odovzdali na Obecnom úrade čestné prehlásenie o kompostovaní alebo návratku ohľadom plastového kompostovacieho zásobníka, ktorá Vám bola doručená spolu s Letanovským odpadovým okienkom. Vyjadriť sa môžete aj prostredníctvom webovej stránky obce.