Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 11 - 15 z 856

Hlásenie zo dňa 4. 3. 2024 o 16:00

Vážení občania, s cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch, Okresné riaditeľstvo HZ Sp. Nová Ves vyzýva občanov rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzická osoba nesmie: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, fajčiť v lesoch, zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakladať oheň v období, keď je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Pri vzniku požiaru alebo jeho spozorovaní, pokúste sa ho v rámci možností uhasiť, prípadne zamedziť šíreniu a požiar ohlásiť na najbližšej ohlasovni požiarov v obci alebo na tiesňovej linke 150 alebo 112.

Hlásenie zo dňa 29. 2. 2024 o 15:20

Obec Letanovce vyhlasuje výberové konanie na 5 pracovných miest členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS). Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. 3. 2024 o 10.00 hod. v priestoroch Obecného úradu (zasadačka) v Letanovciach. Miestom výkonu práce je Obec Letanovce - Strelník. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 4. 2024. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8. 3. 2024 do 10.00 hod.

Hlásenie zo dňa 28. 2. 2024 o 15:30

Vážení občania, v našej obci sa bude konať zvoz nefunkčných elektrospotrebičov, ktorý sa uskutoční 4. 3. 2024 (pondelok) v čase od 8:00 hod. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.

Hlásenie zo dňa 26. 2. 2024 o 10:00

Spoločný stavebný úrad Letanovce so sídlom v Spišskej Novej Vsi oznamuje občanom, že od 28. 2. 2024 do 1. 3. 2024 bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.