Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 26 - 30 z 739

Hlásenie zo dňa 24. 3. 2023 o 15:20

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 29. 3. do 3. 4. 2023 bude za Obecným úradom pristavený veľkokapacitný kontajner na biologický odpad (tráva, lístie, konáre, burina).

Hlásenie zo dňa 22. 3. 2023 o 15:15

Toto je spoplatnené komerčné hlásenie súkromnej spoločnosti, za ktorej obsah a ani prípadné dopady obec nezodpovedá.

Dňa 23. 3. 2023 (štvrtok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Meranie zraku sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse za OÚ, v čase od 11:30 do 13:30. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie. Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24 € aj so sklami.

Hlásenie zo dňa 17. 3. 2023 o 14:45

Vážení občania, s cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch, Okresné riaditeľstvo HZ Sp. Nová Ves vyzýva občanov rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzická osoba nesmie: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, fajčiť v lesoch, zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakladať oheň v období, keď je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Pri vzniku požiaru alebo jeho spozorovaní, pokúste sa ho v rámci možností uhasiť, prípadne zamedziť šíreniu a požiar ohlásiť na najbližšej ohlasovni požiarov v obci alebo na tiesňovej linke 150 alebo 112.

Hlásenie zo dňa 16. 3. 2023 o 10:50

Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2023 /túto sobotu/ v kultúrnom dome v Letanovciach. Prezentácia prebehne od 8:45 do 9:45. Pripomíname spolupodielníkom lesných pozemkov, aby v prípade ich neúčasti splnomocnili rodinného príslušníka, alebo poslali splnomocnenie členom výboru alebo predsedovi urbáru Jozefovi Kramárovi. Vaša účasť je nutná z dôvodu rozhodovania ohľadom lesných pozemkov a financií.Zároveň Vás predseda urbáru srdečne pozýva na jeho tradičný guláš z diviny, ktorý sa bude podávať po zhromaždení.Tešíme sa na Vašu hojnú účasť, lebo správa lesa je len v rukách náš všetkých.