Liturgické oznamy Zo dňa 26.12.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sv.
07:00

Za sestru Bernadetu Slavkovskú (50 rokov zasväteného života)

18:00

+Ján (30 rokov od úmrtia)

Utorok
SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, sv.
18:00

+Anna, Mária, Marta, Katarína a Irena

18:00

+Alžbeta Bendíková, Juraj a Tomáš

Streda
PIATY DEŇ OKTÁVY
18:00

+Margita Longová
(nedožitých 100 rokov)

18:00

Za + z rod. Lesňákovej

Štvrtok
ŠIESTY DEŇ OKTÁVY
18:00

+Tibor Olejník

18:00

+Mária Kačmariková

Piatok
SIEDMY DEŇ OKTÁVY KONIEC ROKA
17:00

(priamy prenos)
Poďakovanie za Božie dobrodenia

18:00

Za + rodičov

16:30

+Mária, Anton, Štefánia a rodičia

Sobota
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY NOVÝ ROK
08:00

+Ján, Terézia a Ján

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

Na úmysel kňaza

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Juraja

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Roxerovú, Zavadovú a Roxerovú

Nedeľa
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
08:00

+Anna

10:30

(priamy prenos)
+Mária a Ján Čopian a dcéra Mária

08:00

+Justína a Jozef Lacuš

10:30

+Jozef Cvengroš
(2. výročie)

09:15

Za Boží ľud

 • V piatok na Silvestra sa bude konať na konci sv. omše ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA. Kto sa zúčastní spevu Teba, Bože, chválime, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Kto sa na Nový rok zúčastní spevu Príď, Duchu Svätý, môže takisto získať úplné odpustky.
 • Na Silvestra bude Sviatosť Oltárna vyložená k poklone v Letanovciach aj Sp. Tomášovciach od 23:30 do polnoci, kedy udelíme požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
 • V pondelok 27. 12. ideme s mládežou na chatu na Zelenom plese. Pozývame všetkých mladých. Najskôr sa zúčastnime sv. omše vo farskom kostole o 7:00 a potom odchádzame autami.
 • Tak ako každý rok tak aj tento sa naše eRko a farnosť zapája do kampane DOBRÁ NOVINA. Dobrá novina vytvára zbierky pre rôzne činnosti alebo pre rodiny v Afrike. V roku 2021 je to už 27. ročník, ktorý podporí drobné podnikanie v Ugande. Aj vašim príspevkom alebo modlitbou sa toto drobné podnikanie o kúsok viac rozšíri. Svoj príspevok môžete buď vložiť do pokladničiek, ktoré budú v kostole rozmiestnené pri vchodoch (1 pokladnička - hlavný vchod (na stolíku), a 2 pokladničky budú pri bočných vchodoch (na lavičkách) alebo taktiež aj na účet Dobrej noviny: SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu). Za váš príspevok Vám veľmi pekne ďakujeme. Viac info na stránke www.dobranovina.sk. (A keďže momentálna situácia nie je priaznivá pre návštevu koledníkov u vás doma, tak sme si pre Vás pripravili malé kolednícke predstavenie.
 • Zvonček z nedele 19. 12.:

  • Letanovce: 171,82 €
  • Spišské Tomášovce: 145 €
  • Arnutovce: 60,58 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu + Jolany Bendikovej obetovala rodina na kostol 140 € a za zvonenie 20 €, z pohrebu + Margity Morihlatkovej obetovala rodina 200 € a 20 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na kostol: 2 x 50 €, bohuznámi na okná 100 €, bohuznámi na okná 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 € a na kostol 50 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na Nový rok bude vianočná offera pre nášho kostolníka a kostolníčky a na Zjavenia Pán pre našich kantorov. Pán Boh zaplať!

 • Vyslovujeme PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sme vianočné sviatky mohli takto pekne a slávnostne prežívať: kostolníčkam a kostolníkom, miništrantom, lektorom, spevákom a kantorom, chlapom – dobrovoľníkom, ženám, ktoré vyzdobili kostol, technikom... Nech je vám sám Novonarodený i jeho blízkosť a požehnanie odmenou.

 • Kostoly budú otvorené cez sviatky (do 6. 1. 2022) každý deň podľa toho, ako je v tej ktorej dedine dohodnuté, aby ste sa mohli prísť pomodliť a pokloniť k Betlehemu aj tí, čo nie sú v režime OP.

 • Upratovanie kostola tento týždeň nebude.