Liturgické oznamy Zo dňa 21.08.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, sp.
07:00

+Pavol a Justína

18:00

Za rod. Šmelkovú

Utorok
21. týždňa v cezročnom období
10:00

(priamy prenos)
Za prenasledovaných kresťanov

18:00

+Jozef Kačmárik
(nedožitých 93 rokov)

Streda
SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sv.
07:00

+Ján, Terézia a Ján

18:00

+Janka, Margita a Pavol

Štvrtok
21. týždňa v cezročnom období
18:00

Poďakovanie za 30 rokov spoloč. života manželov

18:00

+Ján Povec

Piatok
21. týždňa v cezročnom období
14:00

Za ženícha a nevestu

17:00

+Agnesa, Ján, syn Ján a dcéra Marta

18:00

Poďakovanie za 40 rokov Mareka a za r. Jakubjakovú a Batunovú

Sobota
Sv. Moniky, sp.
07:00

+Ján, Mária, Mária a Ján

Nedeľa
22. NEDEĽA v cezročnom období
07:30

+Milan, Peter, Margita a Soňa

11:00

(Kláštorisko)
Za Boží ľud

08:00

+Justína a Jozef Lacuš

08:30

+Miroslav Bendík

 • Spišské Tomášovce: Brigády na fare budú tento týždeň každý deň okrem utorka.
 • Letanovce: Dňa 23. 8. (utorok) sa bude konať v slávnostné odhalenie a posvätenie pamätnej tabule kňazovi Jánovi Slivkovi. Slávnosť sa začne sv. omšou o 10:00 vo farskom kostole, po sv. omši sa presunieme na faru, kde bude odhalenie a požehnanie tabule. Deň slovenských hôr na Kláštorisku sa bude konať dňa 28. 8. Slávnostná sv. omša bude o 11:00, pozvaným hosťom je Ján Záhradník, farár v Sp. Novej Vsi.
 • Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola.
 • Zvonček z nedele 7. 8.:

  • Letanovce: 183,12 €
  • Spišské Tomášovce: 200 €
  • Arnutovce: 80 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €, bohuznámi 30 €, z krstu rod. Lorincová obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru: 300 €, 2 x 100 €, 50 €, 20 €, z pohrebu +Justíny Kostelníkovej obetovala rodina na kostol 60 €, na faru 100 € a za zvonenie 10 €, novomanželia Koššíkovi obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na DKÚ - budúca nedeľa. Bratia a sestry, tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Bartoš, Lesňak, Sagula, Toporcerová, Hricko, Servátka, Vronč, Urban
  • Spišské Tomášovce: František Kočiš, Michal Britaňak, Terézia Kacvinská, Beata Pacaková, Jaroslav Gábor z Brezovej 367
  • Arnutovce: Silvia Hrubiznová a Alena Gazdurová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Branislav Šarišský, syn Miroslava a Kataríny r. Pechovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Školská 5 a Sabína Čonková, dcéra +Michala a Jany r. Žigovej, narodená v Poprade, bývajúca v Letanovciach, Školská 5. (3x)
   • Ján Nemčík, syn Dušana a Klaudie r. Blaškovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ul. SNP 489/9 a Lenka Kovalíčková, dcéra Jána a Márie r. Kubašákovej, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Sihelnom č. 518. (2x)
   • Filip Melega, syn Cyrila a Janky r. Zákutnej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach, J, Sklenára 112/60 a Dominika Koňaková, dcéra Jána a Alžbety r. Orlovskej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúcav Harichovciach, Filinského 23. (2x)
   • Ing. Lukáš Mišenda, syn Petra a Andrei r. Simonisovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci Harichovciach, Ul. Filinského 59/3 a Ing. Lucia Slebodníková, dcéra Pavla a Marty r. Šmelkovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Ul. Záhradná 28, narodená v Levoči. (1x)