Liturgické oznamy Zo dňa 16.10.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., sp.
07:00

+Helena a Štefan Slivka

18:00

Marián, Jozef, Jozef a Renáta

Utorok
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sv.
18:00

+Monika Oravcová

18:00

Za členov ruž. bratstva

Streda
29. týždňa v cezročnom období
09:00

Za našich seniorov

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Michalov s rodinami

Štvrtok
29. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Hamráčkovú
(98 rokov)

18:00

+Mária a Jozef Kačmárik

Piatok
29. týždňa v cezročnom období
17:00

(za účasti detí)
+Ján Martinko, Kamil a Marián Škabla

18:00

(za účasti detí)
+Alžbeta a Juraj Zágora

Sobota
Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľ. sp.
07:00

+Jozef Bendík a Katarína a syn Jozef a Anna

14:00

Za ženícha a nevestu

Nedeľa
30. NEDEĽA - v cezročnom období MISIJNÁ
08:00

+Ján Olejník

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Tatkovskú

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Gabčovú

09:15

+Helena Sedláčková
(1. výročie)

 • ADORÁCIA tento týždeň v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod. a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok, utorok a sobotu od rána (závisí aj od počasia).
 • Letanovce: V stredu budeme sláviť sv. omšu o 9:00 za našich seniorov a budeme pri nej vysluhovať aj sviatosť chorých. Pozývame na biblické stretnutie, ktoré sa uskutoční v Letanovciach na fare v sobotu o 18:00 hod.
 • MODLITBA SV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER – veľmi vás povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca v kostole, prípadne v rodinách. V kostole modlitba začína vždy pol hodiny pred sv. omšou, keď nie je sv. omša, tak podľa zaužívaného zvyku. Poprosíme, aby sa v piatok pred sv. omšou predmodlievali deti a mládež. Pripomíname, že tí, čo sa modlia ruženec v kostole alebo rodine, môžu získať aj úplné odpustky, ak splnia nasledujúce podmienky: 1. stačí štvrtina ruženca, teda päť desiatkov, 2. pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 • Zvonček z nedele 9. 10.:

  • Letanovce: 252 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 57,80 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Moniky Oravcovej za zvonenie obetovala rodina 20 €, bohuznáma obetovala na hostie 10 € a na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Andrei Hvizdošovej obetovala rodina na kostol 100 €, bohuznámi rodina obetovali na faru 100 €, bohuznámi na faru 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Budúca nedeľa je MISIJNÁ a bude sa teda konať po svätých omšiach ZBIERKA NA MISIE. Tento rok bude výťažok zbierky venovaný farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnených ľudí. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Podolinský, Matzová, Kramár, Knižka, Kladná, Kubičár, Podolinský, Bendík
  • Spišské Tomášovce: Jozef Kačmárik, Mária Urbanová, Cecília Povecová, Jozef Kostelník
  • Arnutovce: rodina Sedláčková
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Peter Stuchlý, syn Petra a +Kataríny r. Chamradovej, narodený v Košiciach, bývajúci v Košiiach, Ul. Bruselská 1 a Lívia Vernarská, dcéra Miroslava a Marty r. Šoltísovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Ul. Slov. raja 34/32. (3x)