Dokument

Názov
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Popis

Vyvesené od
03.08.2022
Vyvesené do
29.10.2022

Náhľad