Dokument

Názov
Prenájom budovay súpisné číslo 355 - Iná budova pre nájomcu Danielu Kubičárovú na poskytovanie služby tovaru každodennej potreby
Popis

Vyvesené od
15.03.2022
Vyvesené do

Náhľad