Dokument

Názov
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Popis

Vyvesené od
31.10.2022
Vyvesené do
29.11.2022

Náhľad