Automatický externý defibrilátor (AED)

Zverejnené: 28. 4. 2024 o 21:06

Pred niekoľkými dňami bol v našej obci umiestnený, priamo na budove obecného úradu (pri vchode), automatický externý defibrilátor. Je to prenosný prístroj na poskytovanie 1. pomoci, ktorý dokáže efektívne použiť aj nezaškolený laik a zachrániť tak ľudský život. Jeho použitie je jednoduché a veľmi intuitívne. Dôležité je ešte pred jeho použitím zavolať na číslo 155 alebo 112, kde dostanete kód na otvorenie prístroja. Prístroj vyhodnotí srdcový rytmus pacienta a ak je potrebné vydá výboj. Prístroj zároveň inštruuje záchrancu k správnej a efektívnej resuscitácii alebo oživovaniu až do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Používa sa pri záchrane pacientov, ktorí nereagujú, nedýchajú a bolo u nich začaté oživovanie masážou srdca a umelým dýchaním. Použitím AED do 5 minút sa maximalizuje záchrana života s úspešnosťou 75%.