Deň detí v našej obci

Zverejnené: 7. 6. 2023 o 1:46

Dňa 3. júna sme v našej obci privítali deti rôznych vekových kategórií na veľkom futbalovom ihrisku a pripravili sme pre ne zábavno-športové popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. A veru bolo veselo... Aj počasie nám prialo, tak sa každý mohol dosýta vyšantiť. Ani dievčatá z eRka nezaháľali, zastrešili rôzne stanovištia a zatancovali si s deťmi eRko tance. Hasiči pripravili deťom prekvapenie v podobe striekania vody z prúdnice na terč a napokon im vyrobili krásnu priam šľahačkovú penu, ktorá sa pre ne stala obrovským lákadlom. Pripravené bolo i chutné občerstvenie a napokon i sladká odmena v podobe zmrzliny, ktorú si deti so získaným kupónom môžu bezplatne vyzdvihnúť do konca júna v stánku s jadranskou zmrzlinou v Spišskom Štvrtku. A kto vytrval až do konca, užil si jazdu na hasičskom aute po našej obci. Potešila nás hojná účasť detí a veríme, že o rok sa znova zídeme a bude nám spolu opäť veselo.

Súvisiaca galéria

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí