Deň slovenských hôr (aktualizované)

Zverejnené: 3. 8. 2023 o 0:42

Milí veriaci a milovníci krás slovenskej prírody z bližšieho, ale aj vzdialenejšieho okolia!

Už tradične vás obec Letanovce a farnosť Letanovce srdečne pozývajú na svätú omšu na Kláštorisku v Slovenskom raji, pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr. Uskutoční sa v poslednú augustovú nedeľu, t.j. 27. 8. 2023 o 11:00 hod. Hlavným celebrantom sv. omše bude Mons.prof.ThDr. Jozef JARAB, Ph.D. Radi Vás privítame na mieste oázy pokoja a krás našej prírody, kde načerpáte nových duchovných i fyzických síl.

Ďalej Vás prosíme o dodržanie týchto podmienok:

V záujme ochrany národnej kultúrnej pamiatky „Kláštorisko- kartuziánsky kláštor“ (Číslo ÚZPF10745/3) Vás týmto žiadame aby ste na sv. omšu pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr prichádzali po vyznačených zelených trasách. Ďalej Vás chceme informovať že prechod cez murivá, cely a iné architektúry takisto ako aj sedenie, skákanie, lozenie je prísne zakázané! Uvedené zákazy sa týkajú najmä oblasti vyznačenej červenou farbou.

Pokyny pre návštevníkov

Plagát