Dotazník pre prípravu Programu rozvoja obce

Zverejnené: 9. 3. 2024 o 0:35

Vážená občianka, vážený občan, naša obec Letanovce potrebuje vypracovať nový strategický dokument PHSR (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Letanovce), v ktorom bude plánovaný ďalší rozvoj našej obce.

Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluúčasť a spoluprácu pri získavaní Vašich názorov, skúseností, postojov a predstáv o ďalšom smerovaní rozvoja tohto územia, v ktorom žijete, pracujete a trávite voľný čas. Vďaka týmto informáciám bude možné vypracovať dokument, ktorý pomôže riešiť Vami stanovené problémy a rozvíjať oblasti, ktoré sú podľa Vás dôležité pre rozvoj.

Dotazník môžete vyplniť elektronicky po kliknutí na nižšie uvedený odkaz:
Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Letanovce

Termín na vyplnenie dotazníka je do 8. 4. 2024.

Dotazník je anonymný a Vami poskytnuté údaje budú použité len pre analytické účely za účelom spracovania výsledkov dotazníkového prieskumu pre vypracovanie rozvojovej stratégie obce Letanovce.

Za ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.