Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Kartuziánsky kláštor opäť obecným majetkom

Zverejnené: 28. 3. 2017 o 7:29

Po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo prinavrátiť dominantu Kláštoriska - národnú kultrúrnu pamiatku kartuziánsky kláštor na list vlastníctva obce, potom ako nezisková organizácia Kláštorisko skončila v likvidácii a začal sa dlhodobý byrokratický proces o jeho prinavrátenie obci. Majetkovo-právne vysporiadanie budovy nehnuteľnosti kláštora a vzťahu k pozemkom, je úplne základným predpokladom pre budúci rozvoj tejto národnej kultúrnej pamiatky, aby bolo možné žiadať o granty či dotácie, prípadne reagovať na rôzne zaujímavé výzvy. Všetci si uvedomujeme, že kultúrnu pamiatku je potrebné zveriť do rúk odborníkov, preto sa snažíme nájsť vhodný model spolupráce s partnerským združením OZ Kláštorisko, ktoré by zastrešovalo úlohu odborného garanta a bolo by zárukou rozvoja lokality na takej kvalitatívnej úrovni, na ktorú budeme my, Letanovčania, ale i všetci tí, ktorí toto miesto v Slovenskom raji navštívia, právom hrdí.