Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Odber biologicky rozložiteľného odpadu

Zverejnené: 5. 5. 2017 o 19:32

Upozorňujeme občanov našej obce na možnosť odberu biologického rozložiteľného odpadu (ďalej len BRO), ktorý sa bude realizovať na pravidelnej báze, t.j. každú stredu v čase od 15:00 do 16:00 hod. na zbernom mieste pri Obecnom úrade a každú párnu sobotu v čase od 16:00 do 17:00 hod. na zbernom mieste za Domom nádeje až do 29.11.2017.

Momentálne má obec k dispozícií 8 kusov 1100 litrových kontajnerov určených pre BRO (hnedá farba), ktoré sú mimo času určeného pre odber uzamknuté. Toto obmedzenie bolo zavedené z dôvodu, aby sa predišlo znehodnoteniu BRO a možnému odmietnutiu vyzdvihnutia BRO resp. sankcionovaniu obce za znehodnotený BRO (čiže obsahujúci odpad, ktorý nepatrí do kategórie BRO). Odber odpadu sa vykonáva za prítomnosti zamestnanca obce.

Ďalšie informácie o zbere nielen BRO môžete nájsť na stránke venovanej separovanému zberu, kde nájdete aj kalendár zvozu všetkých zložiek separovaného odpadu (vrátane BRO).

Čo to je biologický rozložiteľný odpad?

Patrí sem:
Kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Nepatrí sem:
Kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma.