Prechod Slovenským rajom

Zverejnené: 27. 6. 2023 o 0:59

KST Breznovica Letanovce pozýva priaznivcov turistiky na 41. ročník prechodu roklinami Slovenského raja, ktorý sa uskutoční 8. júla 2023 (sobota).

Prezentácia: 7:00 - 9:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Odchod na trasy: 7:15 - 10:00 individuálne
Cieľ trasy: 13:00 - 17:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Účastnícky poplatok: 5 €, deti a mládež do 15 rokov 2 €

Účastníci dostanú účastnícky list, turistický prechodový odznak a guláš

Pešie trasy:

A. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Kláštorná roklina - Kláštorisko - Pri Starej horárni - Letanovce
- dĺžka trasy: 14 km
- prevýšenie: 450 m
B. Letanovce - Pri Starej horárni - Tomášovský výhľad - Čertova sihoť - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 18 km
- prevýšenie: 750 m
C. Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Podlesok - Suchá Belá - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Pri Starej horárni - Letanovce
- dĺžka trasy: 25 km
- prevýšenie: 745 m
D. Letanovce - Pri Starej horárni - Prielom Hornádu - Tomášovská Belá - Sokolia dolina - Biskupské chyžky - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 27 km
- prevýšenie: 815 m
E. Letanovce - Pri Starej horárni - Ihrík - Podlesok - Hrabušická píla - Veľký Sokol - Glacká cesta - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 37 km
- prevýšenie: 1090 m

Cyklotrasa:

Letanovce, ihrisko - Krížne cesty - Hrabušice - Podlesok - Pod Vtáčim hrbom - Suchá Belá, záver - Glacká cesta - Pod Suchým v. - Veľké a Malé Zajfy - Stratenská píla - Stratená - Krivian, rázcestie - Kopanec, sedlo - Hrabušická Píla - Hrabušice, mýto - Pri Starej horárni - Krížne cesty - Letanovce
- dĺžka trasy: 60 km

Upozornenie: Podujatie sa koná za každého počasia, preto svoju výstroj prispôsobte aktuálnej situácii. Za svoju bezpečnosť zodpovedá každý sám, za deti do 15 rokov zodpovedá rodič alebo vedúci.

Kokntakt:

  • Predseda KST Breznovica Letanovce: Igor KUBIČÁR, tel. č. +421 917 238 734, e-mail: igor.kubicar@gmail.com

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Sponzori podujatia:

  • Obec Letanovce
  • Neunet
  • Šariš
  • Hostinec - Pizza Čarda

Plagát