Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Vianočný darček pre obec Letanovce

Zverejnené: 27. 12. 2016 o 22:23

V predvečer Štedrého dňa prišla na Obecný úrad v Letanovciach dlho očakávaná poštová zásielka, ktorá oficiálne potvrdila ten najkrajší vianočný darček pre našu obec - schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce.

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, bola podaná v marci 2016 žiadosť na príslušný riadiaci orgán s presne definovaným cieľom: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy. Na veľkú radosť nielen všetkých tých, ktorí sa na tomto projekte podieľali, ale sme presvedčení, že aj na všeobecnú radosť obyvateľov našej obce, táto žiadosť bola úspešne schválená v decembri 2016, čo znamená, že budova Obecného úradu v Letanovciach ako jedna z dominánt v centrálnej časti našej obce, dostane v roku 2017 nový a moderný vzhľad a vyjadrené rečou čísel to predstavuje prijatie dotácie v približnej výške 435 tisíc EUR.

A čo to konkrétne znamená pre budovu Obecného úradu?

Nakoľko sa nám podarilo pripraviť projekt maximálne využívajúci všetky možnosti definované v rámci spomínanej výzvy, energetická náročnosť budovy sa bude znižovať prostredníctvom zateplenia obvodových konštrukcií, zateplenia stropných konštrukcií, rekonštrukcie strechy, výmeny všetkých vonkajších okien a dverí, výmeny kompletne celej elektroinštalácie a inštalovania nového úsporného interiérového osvetlenia, výmeny rozvodov ústredného kúrenia a osadenia dvoch úplne nových kondenzačných kotlov určených na vykurovanie budovy.