Nové IVECO pre DHZ

Nové IVECO pre Dobrovoľný hasičský zbor Letanovce

Autor: Adam Podolinský

Nasnímané dňa: 16.06.2021