Otvorenie hasičskej zbrojnice

Slávnosnotné otvorenie hasičskej zbrojnice

Autor: Marián Lesňák, Rastislav Nemčík

Nasnímané dňa: 04.06.2022

Videá