Príprava adventného venca

Príprava adventného venca na Námestí pred OcÚ

Autor: Marián Lesňák

Nasnímané medzi: 28.11.2020 - 30.11.2020