Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov

Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov v areáli Agro družstva Letanovce

Autor: Marián Lesňák

Nasnímané dňa: 10.12.2022