Hlásenie zo dňa 18. 7. 2022 o 9:49

  • Dátum hlásenia: 18. 7. 2022
  • Čas hlásenia: 9:49
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Pozemové spoločenstvo Urbár v Letanovciach oznemuje podielníkom, že podiely bude vyplácať 18. 7. 2022 od 14:00 do 18:00 hod. a v utorok (19. 7. 2022) od 14:00 do 17:00 hod. v budove urbáru pri pošte.