Dokument

Názov
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Smižany
Popis

Vyvesené od
21.11.2022
Vyvesené do
29.11.2022

Náhľad