Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Dokument

Názov
Štatistický úrad SR - Výberové zisťovanie pracovných síl na úseku štatistiky práce
Popis

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že v 2. polroku 2021 realizuje v našej obci na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej aktivity, viď príloha. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opatrovateľa. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistic.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.

Vyvesené od
30.06.2021
Vyvesené do
31.12.2021

Náhľad