Dokument

Názov
Štatistický úrad SR - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
Popis

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že v roku 2023 bude v našej obci prebiehať štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistic.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modraková, vedúca oddelenia.

Vyvesené od
23.03.2023
Vyvesené do

Náhľad