Dokument

Názov
Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov
Popis

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Vyvesené od
13.12.2023
Vyvesené do

Náhľad