Dokument

Názov
Upozornenie vo veci okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
Popis

Vyvesené od
13.12.2021
Vyvesené do

Náhľad