Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Valné zhromaždenie PS Urbár

  • 09.03.2019
  • 10:00
  • Cirkevná základná škola

Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 9. marca 2019 (sobota) o 10:00 hod. v priestoroch Základnej školy Juraja Sklenára v Letanovciach z dôvodu, že kultúrny dom v Letanovciach sa rekonštruuje. Prezentácia podielníkov začína od 8:45 hod. do 9:45 hod.

Pozvánky s programom budú doručené len podielníkom. UPOZORŇUJEME, že Valné zhromaždenie musí odsúhlasiť zmeny a doplnky do stanov urbáru, ktoré nám vyplývajú z novelizácie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ďalej valné zhromaždenie musí schváliť účtovnú závierku, ktorá nám vyplýva zo zákona o daní z príjmov SR a z toho vyplývajúce podanie daňového priznania v termíne. Valné zhromaždenie je uznášania schopné len pri nadpolovičnej väčšine prítomných podielníkov, Vaša účasť na zhromaždení je preto nevyhnutná! Dôrazne apelujeme na spolupodielníkov, aby ak sa nemôžu z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť zhromaždenia zabezpečili, aby sa ich hlas rátal pri dôležitých rozhodnutiach a schvaľovaní pozemkového spoločenstva tak, že splnomocnia inú osobu.

Zároveň Vás štatutár urbáru p. Jozef Kramár pozýva na už tradičný guláš z diviny, ktorý sa bude podávať v priestoroch školskej jedálne. No chceme sa aj trošku pochváliť, že pri výročí 30 rokov Národného parku Slovenský raj 1988 - 2018 dostalo Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Čestné uznanie za vynikajúcu spoluprácu pri zonácii Národného parku Slovenský raj.

Mapa