Deň slovenských hôr

  • 27.08.2023
  • 11:00
  • Kláštorisko

Milí veriaci a milovníci krás slovenskej prírody z bližšieho, ale aj vzdialenejšieho okolia!

Už tradične vás obec Letanovce a farnosť Letanovce srdečne pozývajú na svätú omšu na Kláštorisku v Slovenskom raji, pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr. Uskutoční sa v poslednú augustovú nedeľu, t.j. 27. 8. 2023 o 11:00 hod. Hlavným celebrantom sv. omše bude Mons.prof.ThDr. Jozef JARAB, Ph.D. Radi Vás privítame na mieste oázy pokoja a krás našej prírody, kde načerpáte nových duchovných i fyzických síl.

Plagát

Mapa