13 x Sci-fi

Autor
kolektív
Názov
13 x Sci-fi
Rok vydania
1985
Vydanie
2.
Vydavateľ
Počet strán
Prírastkové číslo
1077
Knižničný identifikátor
7302785