150 rokov slovenskej lyriky

Autor
Stanislav Šmatlák
Názov
150 rokov slovenskej lyriky
Rok vydania
1971
Vydanie
1.
Vydavateľ
Počet strán
Prírastkové číslo
3289
Knižničný identifikátor
6119071