Pozvánka na 09.10.2015

Názov
Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 09.10.2015
Vyvesené od
06.10.2015
Vyvesené do
10.10.2015

Náhľad