Pozvánka na 08.01.2016

Názov
Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 08.01.2016
Vyvesené od
05.01.2016
Vyvesené do
11.01.2016

Náhľad