Pozvánka na 19.02.2016

Názov
Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 19.02.2016
Vyvesené od
16.02.2016
Vyvesené do

Náhľad