Pozvánka na 28.06.2016

Názov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 28.06.2016
Vyvesené od
24.06.2016
Vyvesené do

Náhľad